1 Identificación do titular

Nome da empresa: HIJOS DE RIVERA, S.A.U.

CIF / NIF: A15002637

Rexistro: R/ José María Rivera Corral, 6. 15008 A Coruña.

Teléfono: 981901906

Fax: 981901903

Correo electrónico: contacto@estrellagalicia.com

Datos de rexistro no Rexistro Mercantil: Coruña T 268 F 107. Páxina 1313

2 Obxecto

Estas condicións regulan o uso que o propietario pon a disposición dos usuarios da páxina web, que poderán ser modificadas sen previo aviso, polo que se recomenda unha consulta periódica, máis aínda cando se vaia facer uso efectivo dos produtos e/ou servizos.

3 Condicións de acceso e uso

O acceso á páxina web é gratuíto e atribúe a quen o realiza a condición de Usuario, quen poderá acceder ao contido ou incluso poñerse en contacto cos seus administradores.

O Usuario debe, polo tanto, ler, entender e aceptar estes termos de uso antes de proceder á navegación e/ou uso de servizos, o que suporá a súa aceptación expresa e adhesión a eles, nos termos e condicións descritos a continuación: i) Compromiso de uso dilixente dos recursos, en estrita conformidade coa lei, en relación á moral e “netiqueta”, é dicir, o conxunto de regras de comportamento xeral en Internet; ii) O usuario aceptará os termos e condicións ou bases de participación dun servizo ou recurso específico cando fosen necesarios, o que será explicitamente esixido no seu caso e; iii) non poderá facer uso da páxina web fóra dos termos aceptados polos presentes termos de uso, especialmente para fins ilícitos, contrarios á moral ou á orde pública en calquera das súas expresións, ou constitutivas de delito.

Do mesmo xeito, en caso de permitirse comentarios ou entradas de opinións, o Titular non se responsabilizará en ningún caso, das opinións vertidas por terceiros, aínda que se reserva o dereito de retirar ou non publicar aqueles que considere ofensivos ou non apropiados ou, no seu defecto, cando teña coñecemento efectivo do contido do publicado.

4 Propiedade Intelectual e Industrial

O Titular posúe todos os dereitos sobre a web, os seus logos, estrutura, imaxes e elementos constitutivos do código obxecto, así como a programación e enxeñería do código fonte. Todos estes elementos, ademais das publicacións incluídas, están protexidos pola normativa española e europea sobre propiedade intelectual e industrial.

Queda prohibida calquera reprodución, adaptación, modificación ou comunicación pública de todo ou parte dos contidos da web, feitos de calquera forma ou por calquera medio, mecánico, manual ou outro, sen a autorización expresa do Titular.

Calquera enlace feito á web debe dirixirse á páxina “home” ou páxina de inicio, polo que queda prohibida a realización de enlaces profundos ou dirixidos a outros contidos que non sexan os mencionados anteriormente. Do mesmo xeito, a práctica da navegación sobre marcos ou “frames” está prohibida.

5 Protección de datos de carácter persoal

O Titular adoptou todas as medidas de seguridade, tanto técnicas como organizativas, requiridas pola normativa sobre protección de datos, en concreto, segundo a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Regulamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos .

Poderá atopar toda a información a este respecto na sección chamada Política de Privacidade.

6 Lexislación e xurisdición aplicable

Estas Condicións Xerais están suxeitas ao ordenamento xurídico español, sometendo calquera disputa aos xulgados e tribunais da cidade da Coruña, con renuncia a calquera outra xurisdición xeral ou especial que puidera corresponder.